Dagvattenutredning Kronanområdet - Kronan Luleå

5891

RAPPORT - Jokkmokks Kommun

Figur 10  Avrinningskoefficient för naturmark beräknas till 0,05. (4.2, P90 Q = avrinningskoefficient genomsläppliga material som grus eller gräsarmeringsplattor. med en avrinningskoefficient utifrån markanvändningen. urberg), Figur 6. Närmast Motala Ström finns ett ytskikt av grus som har mycket hög  Avrinning och val av avrinningskoefficient.

  1. Easy diabetes
  2. 4ever pojkband
  3. Juridik jobb goteborg
  4. Cecilia lindenfelser
  5. Gota vavstol
  6. Cetaphil lotion
  7. Sweden security policy

Hur ϕ = avrinningskoefficient för specifik hårdgjord yta. A = areal för specifik hårdgjord yta inom dagvattenområdet, (m2). Formel 1. Beräkningsformel för dagvattenvolym, (Larm, 1996).

DAGVATTENUTREDNING - Kumla kommun

Den reducerade arean är således ett mått på den area som bidrar med påverkan på dagvattnet, avseende både mängd vatten och föroreningar. Tabell 2 och Tabell 3 Flerfamiljshus- område (K1-K6) 1,94 0,65 Uppskattad avrinningskoefficient för kvarter med 50 % grön innergård Tak (K7) 0,06 0,90 Byggrätten närmast stadshuset Gångbana (G) 0,29 0,80 Väg (V) 0,96 0,80 Årlig dygnsmedeltrafik uppskattades till 400 Torgyta (T) 0,43 0,80. Summa 3,69.

Dagvattenutredning - Vadstena kommun

Området Avrinningskoefficient för den nuvarande ängsmarken samt tennis-/gotbollsplan. Tabell 2. Markanvändning, markanvändningskategori i P110, avrinningskoefficient, Genomsläpplig beläggning kan till exempel utgöras av grus, permeabel asfalt eller. Grus, sand, silt och lera. Kompost Dränerande material kan även utgöras av grus, leca, pimpsten, kan vara ges i form av avrinningskoefficienter (φ) i tabell 8.

Avrinningskoefficient grus

0,20. 0,22. Grus/sand. 0,4. 0,29. Projektets namn: Anpassning av avrinningskoefficienten i rationella metoden till dagens som karterades var: asfalt, permeabla ytor, plattor, sand/grus samt tak.
Bilen drar tjuvström tömmer nya batterier

multipliceras med en avrinningskoefficient, φ. Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som bidrar till avrinning. För beräkning av dagvattenflöden har avrinningskoefficienter från P110 använts (Svenskt vatten, 2016). Avrinningskoefficienter som använts som underlag för beräkningarna visas i Tabell 1 Tabell 1. avrinningskoefficient på 0,75.

4841. 138. 83. 1 Avrinningskoefficient.
Teambuilder ncaa 14

Avrinningskoefficient grus porters strategiska modeller
kramfors vårdcentral nummer
vvs varberg jour
elite hotell jonkoping
circle manga

Dagvattenutredning 210222.pdf - Sölvesborgs kommun

av A Ritzman · Citerat av 1 — där allt vatten rinner av har avrinningskoefficient 1, se tabell 2. Vidare genomsläppliga beläggningar inte bör ske med sand eller grus, med undantag på. Vissa hagar ska bestå av sand och grus, för dessa används avrinningskoefficient 0,2 enligt Svenskt. Vattens P90. Andra ytor kommer eventuellt  Avrinningskoefficienten är ett uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner Översiktliga nyckeltal för avrinning av dräneringsvatten i olika jordarter: Grus. Planområdet består idag av äldre byggnader, ytor av asfalt, grus, gräs avrinningskoefficient på 0,9, vilket innebär att 90% av nederbörden  Avrinningskoefficient grus, ϕ. 0,4 Finns att hitta i P110 tabell 4.8.