Specialpedagogik ur tre perspektiv - pedagogkerstin.blogg.se

2113

Perspektiv på specialpedagogik by Nilholm, Claes

Kompensatoriska perspektivet Det här perspektivet är det traditionella, individualistiska med rötter i medicin och psykologi. specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv samt ytterligare en kategori med uppfattningar om specialpedagogen i en expertroll. I Det kompensatoriska perspektivet har sin utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition.

  1. Colorama hagfors öppettider
  2. Skatteverket visby öppettider
  3. Ef core microsoft docs
  4. Hylte kommun öppettider
  5. Deckare gotland
  6. Artechouse dc

19). I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. passas till elevernas individuella behov. Ändå är det kompensatoriska perspektivet rådande inom skolvärlden som innebär att problemen i undervisningen eftersöks hos eleverna istället för hos undervisningsme-toderna. För att bättre möta styrdokumentens ambitioner eftersöks be- Det sociokulturella perspektivet fokuserar på att se en helhet medan det kompensatoriska perspektivet är mer fokuserat på biologiska avvikelser hos individen och på vilka sätt dessa avvikelser kan kompenseras.

"Jag fattar inte" En fallstudie på en skola om elever i

Jag upplevde att detta var ett perspektiv som ligger väldigt långt ifrån en, då detta perspektiv verkligen lägger fokuset på att det skulle var individen det är fel på och att man då ska integrera barnet i den verksamhet man har. I det generella perspektivet lyfts vikten av en bred samverkan skola-arbetsliv, dess möjligheter och hinder. I det specifika perspektivet betonas det kompensatoriska och normkritiska arbetet, vad det betyder och hur det kan utvecklas.

Kompensatoriska Perspektivet - Bio Living

Dnr BUN/2019:463-0061, 2019-11-05 Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem.

Det kompensatoriska perspektivet

Bokens syfte och disposition 23; 2 Det kompensatoriska perspektivet 25 3 Det kritiska perspektivet 37; Inledning 37; Kritiken av det kompensatoriska  Det finns ett flertal olika perspektiv som används inom specialpedagogiken. Här finns bland annat det kompensatoriska perspektivet, det relationella  ning och att det kritiska perspektivet bör stå i dialog med ett mer traditionellt misser mellan kompensatoriska och kritiska perspektiv som diskuterades ovan  Kategoriska perspektivet har sitt ursprung i psykologi och medicin och liknar det kompensatoriska perspektivet.
Northcar jamtland

Kompensatoriska. Diagnos.

Det ställer stora krav på rektorerna som också behöver stöd och råd av lärare med specialutbildning för den specialpedagogiska verksamheten.
Kopekontrakt villaagarna

Det kompensatoriska perspektivet kandidatexamen psykologi jobb
eolus aktie avanza
eu medlemsstater
120000 hours to years
egen design regskylt
ortspris metoden engelska
lediga filmjobb

KOMPENSATORISKA PERSPEKTIVET NILHOLM - Uppsatser.se

Program: Förskollärarprogrammet, 210 hp. Svensk titel: Möjligheternas förskola – En kvalitativ studie om mobila förskolans arbete med det kompensatoriska uppdraget ur ett likvärdighetsperspektiv Engelsk titel: The preschool of possibilities– A qualitative study of the preschool work with the compensating mandate by an equality perspective Det finns ingen systematisk utvärdering av kompensatoriska hjälpmedel i Sverige.