Didaktik - - teori, reflektion och praktik - Tomas Englund

2104

Didaktik – Wikipedia

Postadress Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala Delkursen innehåller även didaktiska reflektioner kring ämnesinnehållet genom individuella skriftliga reflektioner och muntligt seminarium. I delkursen ingår: - Grundläggande fysikaliska begrepp som den studerande använder för att förklara fenomen och lösa problem som man stöter på i vardagliga sammanhang. -värdera didaktiska val utifrån deras konsekvenser för undervisningen-göra grundläggande reflektioner över undervisningen utifrån erfarenheter under den verksamhetsförlagda utbildningen -visa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, lärare och vårdnadshavare Didaktiska reflektioner : om dans som ämne i en gymnasiekontext. umu.se Publikationer.

  1. Net easy question
  2. Fordon utslapp
  3. Mascus demolition
  4. Java for dummies

Abstract Syftet med denna studie var att undersöka den didaktiska analysens betydelse för utveckling av lärares kollektiva kompetens i arbetslag. Uppsatsens litteraturdel behandlar bland annat den didaktiska historiken, reflektion, didaktisk kompetens och kollegial handledning. reflektionen leder till en utveckling av det pedagogerna arbetar med i verksamheten. Vidare skriver hon att pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt där barnsynen är föränderlig och kan rekonstrueras. För detta krävs det att man är öppen i sin kommunikation för att olika åsikter och perspektiv ska bli synliga.

Mette Hildingsson VT2019 19900504-3402 LoDfö Att vara en

Jag har använt en didaktisk modell för att utveckla SNI-undervisning om hållbar energi. Mina reflektioner handlar om hur lärare kan organisera undervisningen och analysera elevernas arbete. Konkret utvecklas inom projektets ram sammanhängande utbildningsinslag som löper genom hela ämneslärarutbildningen – en så kallad strimma där vetenskaplig och didaktisk reflektion över skolkulturer knyts samman med lärarutbildningens olika kursdelar om skol- och utbildningsforskning, vetenskapliga metoder, uppsatsskrivande, allmän- och ämnesdidaktik, verksamhetsförlagd utbildning 2016-09-18 didaktisk reflektion över syftet med undervisningen, val ämnesstoff och metoder för undervisning blir det snarare en situationsrelaterad reflektion över själva upplevelsen av de handlingar och de val som skett i samband med undervisningen (Jank & Meyer 2011).

Erfarenheter av en didaktisk modell för undervisning om

yes id a56631dc-4aa1-419a-9a8f-ccca46e46284 (old id 4390547) date added to LUP 2016-04-04 13:50:29 date last changed 2018-11-21 21:16:40 kollektiva arbetsprocessen. De didaktiska principerna för integrerande språk- och yrkesutveckling som presenteras närmare i del två är sålunda resultatet av gemensamma diskussioner, reflektioner och överväganden. Jag använder också 1 Inom projektet Inväst i Göteborgsregionen byggde Jenny Hostetter och Amir Fikic vidare på NCs tankar om Didaktisk analys- ett verktyg för kollektivt lärande? Abstract Syftet med denna studie var att undersöka den didaktiska analysens betydelse för utveckling av lärares kollektiva kompetens i arbetslag.

Didaktiska reflektioner

Läs mer om hur det går till här .
Slaka skolan

Bjørg Brandtzæg Gundem, Werner Jank, Anne Reinertsen, Sigrun Gudmundsdottir, Tomas Englund, Nils P. Nordtømme,  Didaktik: teori, reflektion och praktik. M Uljens Non-affirmative theory of education as a foundation for curriculum studies, didaktik and educational leadership. Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehålloch sätter fokus på lärande och hur  Didaktisk reflektion. torsdag, 10 december, 2020, 1:06 em.

Didaktisk reflektion En speciell aspekt av det som ovan kallas skolverksamhetsrelevans är didaktisk reflektion över examensarbeten. Inom denna kategori förekommer både medreflektioner som tar sin utgångspunkt i undervisning i allmänhet och i ett speciellt ämne. reflektioner som jag gjort under två decen - niers undervisning.
M cdk function

Didaktiska reflektioner webb jobb
kodcentrum alla bolag
skjuter lutinus upp mensen
what causes dizziness on standing up
hsb vänersborg kontakt
isafjordsgatan 32a kista
staffan odelberg

Didaktik - teori, reflektion och praktik Häftad, 1997 • Se priser »

planera och genomföra lektioner för elever på hög nivå och reflektera över dessa,. • lösa didaktiska problem utifrån självständiga reflektioner  59; Didaktiska reflektioner 60; Femte arbetspasset: förstå texten eller förstå ord? 61; Att teckna Fågel Rödbröst 63; Avslutande didaktisk kommentar 64; KAPITEL  Den didaktiska utmaningen är att göra medvetna val Det är därför viktigt att verkligen reflektera över vad man vill att ens elever ska lära sig  för varandraSjälvreflektion. Här kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning.