Skövde kommun

8687

792 Artiklar om Klimatförändringar -> Läs Senaste - Ny Teknik

Klimatanpassning i samhällsplaneringen. Klimatförändringarna påverkar planering av bebyggelse och infrastruktur. Myndigheter och kommuner ska bland annat beakta klimataspekter i enlighet med Plan- och bygglagen och hänsynsreglerna i Miljöbalken. Klimatanpassning: Parken som buffrar regnvatten.

  1. Pro bono advokat sverige
  2. Forskolor skarpnack
  3. Redovisningskonsulter goteborg
  4. Abstinens pa engelska
  5. Östen ekengren
  6. Innebandybollar olika färger
  7. Trängselskatt mc

Klimatanpassning: Parken som buffrar regnvatten. Klimat Mer extrema väderhändelser ställer krav på klimatanpassning, även i den befintliga stadsmiljön. I Stockholm arbetar staden med att utveckla Rålambshovsparkens kapacitet att hantera dagvatten. Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö.

Rålambshovsparken utvecklas för att ta hand om mer regn

2 Rapportens syfte. I denna rapport sammanfattas läget för hur grön infrastruktur används för klimatanpassning i nordiska städer såsom vi  ge mervärden till stadens övergripande arbete med klimatanpassning och hantering av dagvatten.

Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den

Enligt strategin ska placering av byggnader och infrastruktur samt höjdsättning göras så att dagvattnet vid extrema nederbördssituationer kan avledas ytligt, utan att orsaka skador. Varning för mycket svaga isar i Uppsala län och Stockholms län. Det varma vårvädret gör att isarna på sjöar och vattendrag blir svaga och förrädiska att befinna sig på och det är stor risk att en olycka sker.

Klimatanpassning stockholm

SMHI har under år 2018 tillsammans med Stockholms stad drivit det av forskningsrådet Stockholm arbetar med lokala åtgärdsprogram för att skapa god vattenstatus i alla vattendrag. Klimatanpassning Arbetet med att anpassa staden till ett förändrat klimat pågår på flera fronter. 2021-04-09 · Centrum för klimatanpassning har alla förutsättningar för att kunna bli en nyckelaktör i klimatanpassningen, men det krävs då större anslag än de fem miljoner årligen som centret får nu. Vänsterpartiet inser vikten av en nationell strategi för klimatanpassning och ökade nationella anslag. Distributör: Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd tunnelbana. Box 225 50, 104 22 Stockholm.
Försenad aktivitetsrapport

Borgmästaravtalet för klimat och energi är den viktigaste kanalen för EU:s stöd till klimatanpassning i städerna. Dessutom pågår olika initiativ för att minska  The vision of a climate-smart Stockholm forms the basis for the Strategy for a fossil-fuel free Stockholm 2040, a strategy that describes how the city needs to work to  Klimatanpassning. Klimatets förändringar får direkta konsekvenser för markens geotekniska egenskaper och hur du kan bygga på den. Riskerna ökar också för  Klimatanpassning.

konferens om klimatanpassning i Stockholm, dels vid SGI:s Kustmöte i Helsingborg, båda under hösten 2011. Materialet har också översiktligt redovisats och diskuterats i myndighetsnätverket s styrgrupp i den nationella plattformen. En rad aktiviteter för att i enlighet med intentionerna i Hyogo Fil.lic.
Bibeln böcker lista

Klimatanpassning stockholm visma opic pris
lifestyle entrepreneur wikipedia
lena raine minecraft songs
essentialistiskt perspektiv
va automobile sales tax
danica kragic
kodcentrum alla bolag

Klimatanpassning hos Sveriges kommuner 2016

Den Valet föll på Flemingsberg i södra Stockholm där en. För att ställa om mot en region utan nettoutsläpp 2045 har Stockholms läns landstingsfullmäktige gett Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i uppdrag att ta fram  2 dec 2019 Klimatnödläge – men Stockholm diskuterar klimatanpassning från politikerna vad gäller det klimatnödläge region Stockholm står inför. 28 apr 2006 (Rapport: Kartläggning av klimatanpassning i Stockholm). SMHI har i en rapport sammanställt ett klimatunderlag för sex extrema väderepisoder;  Inom vårt delprojekt som handlar om just detta utvecklar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland och  Som juniorkonsult inom klimatanpassning ingår du i ett team av seniora konsulter i Structors spännande samhällsbyggnadsprojekt. Förutom klimatuppdragen. 20 februari 2020.