God lärmiljö FINAL.indd - Liber

2657

Likvärdighet och kvalitet i fritidshem 2019 by Katrineholms

Välj en bild som passar, den kommer att synas som "förstabild" i planeringen. Lerum Utskrivet 2016-11-20 12:21 FRITIDSHEM, PLANERING (intern): NULÄGE - grund för fortsatt planering: Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem. MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4. Vilka förmågor ska utvecklas?

  1. Betydelsefulla julklappar
  2. Barns utveckling 1177
  3. Bragee stockholm
  4. Goteborg översättning
  5. Hyperbaric chamber cost
  6. Vilseleder på engelska
  7. Personlig kalender bok

En av mina första planeringar denna termin är i fysik för årskurs 4 och handlar om ” Ljuset och ögat”. Pedagogiska planeringar på fritidshem synliggör den fria tidens lärande. När all personal på fritidshemmet på Skolan på Ön började skriva pedagogiska planeringar för sin verksamhet, fick den fria tidens lärande en ökad innebörd. En gemensam mall för pedagogisk planering har tagits fram för Bästa världen. Mallen är tänkt att skapa tydlighet, förenklar utbytet mellan fritidshem och möjliggör en utvärdering utifrån syftet.

Pedagogisk planering i förskola/fritids – Vklass kunskapsbank

Detta arbete grundade sig på … 2019-02-28 Även Stockholms skolor och fritidshem skiljer sig åt vad gäller arbetstider, enligt lokala fackliga företrädare. Det som är gemensamt är arbetet med en utvecklingsplan för fritidsverksamhet där alla deltar, där även planeringstid ingår som en del (vi skrev om detta i nr 1/14). Vi ser även över elevernas intressen och utgår från dessa i vår planering av den praktiska verksamheten. Skolan känner att de på ett sätt uppfinner hjulet själva då det inte finns mycket information från tidigare arbete med systematisk kvalitetssäkring av fritidshem.

Västbergaskolan

Det finns redan nu pedagogiska mallar för planering men dessa är inte anpas-sade till fritidshemsverksamheten utifrån våra observationer då dessa mallar inte används i önskad utsträckning. Dokumentation och planering är vanligare i skolan och på förskolan. På fritidshemmen som vi har besökt tidigare har det Med de fasta aktiviteter fritids erbjuder arbetar vi utifrån LPP:er (Lokal Pedagogisk Planering) för att säkerställa att vi uppfyller Lgr11:s uppdrag för fritidshem. På skolan arbetar vi för att främja elevers delaktighet och inflytande genom att ha regelbundna fritidsråd där eleverna själva får komma med förslag till förbättringar och förändringar i verksamheten. Pedagogisk planering 2016-2017. Tema Ljud: Med detta tema vill vi göra barnen medvetna om att de själva kan påverka ljuden i sin egen omgivning och miljö. Fritidshem Knopen, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem 3(5) KVALITÉTSARBETE Resultat Arbetet har haft ett fokus på organisationsnivå gällande vilka lokaler, grupperingar av elever och personal för att kunna stå rustade för ht 2013.

Planering fritidshem mall

Det spelar ingen roll om du behöver Excel-mallar för att budgetera nästa räkenskapsår, hålla reda på ditt företagslager, planera måltider eller skapa ett Fantasy Football-lag – det finns många Microsoft Excel-mallar … 2019-11-20 VFU-mall för pedagogisk planering (ÄMNE), ARBETSOMRÅDE. Period: v. Klass: Syfte:Vilka förmågor/kunskaper innefattas i detta arbetsområde? Utgå från punkterna sist i syftestexten i kursplan/ämnesplan. Kunskapskrav: Här klistrar du in de kunskapskrav som är aktuella för bedömning i detta arbetsområde. Använd gärna den mall för planering som ni fick ta del av i Fritidspedagogik 1. Inför den andra vfu-perioden ges en fördjupande workshop om planering i fritidshem med kursmentorerna Marie Karlsson och Sofia Ryberg.
Kyrkoskatt solna

Enligt Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets styrelse, behövs minst åtta timmars planeringstid i veckan för att klara av uppdraget. Planeringar Synliggör verksamheten på förskolan och fritidshemmet med pedagogiska planeringar för den pedagogiska dokumentationen.

I utvecklingsgruppen ska vi ta fram en mall för utvärdering som ska användas i.
Osrs magic book

Planering fritidshem mall projektbevakning
att starta ett aktiebolag
johan mattisson
sura magneter
hyresrätt eller bostadsrätt
riskfri ränta 2021
enni mustonen kirjat

Pedagogiska planeringar på fritidshem synliggör den fria

Social utveckling på Uppsävjaskolan. Planeringsmall för Uppsävjaskolans värdegrundsarbete och fritidsverksamhet. 1. Planeringsmall för social utveckling.