För anställda ⁄ Jobbet diskriminerar inte - Työ ei syrji

2582

Lagskydd mot diskriminering - Akademikerförbundet SSR

3. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet. lagen om förbud mot diskriminering, och; lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet. måste handla om en av de former som beskrivs i lagen; måste ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller. Exempel på diskriminering. Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen.

  1. Systembolaget provningar stockholm
  2. Begagnade musikinstrument malmö
  3. America first who is second
  4. Sam natural lừa đảo
  5. Transport board schedule
  6. Isa operating system
  7. 8k 4k comparison
  8. Swift and sons
  9. Formansbeskatta sjukvardsforsakring
  10. Vad är sensor

Lag (1994:134) om etnisk diskriminering. Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 1994:134; Förarbeten Rskr. 1993/94:182, Prop. 1993/94:101, Bet. 1993/94:AU9 Ikraftträder 1994-07-01 Lagen som verktygs sammanställning över diskrimineringsrätt i Norden: Norge har från 2018 en ny diskrimineringsdomstol, i Finland kan Diskrimineringsnämnden förelägga om att vidta anpassningsåtgärder och i Danmark sker positiv särbehandling … 2020-12-10 Om diskriminering. Under den här kategorin har vi samlat information om lagens definitioner av diskriminering och de centrala begrepp som är kopplade till dem. Här finns även information om hur förbudet är utformat för olika verksamheter.

Former av diskriminering som förbjuds i jämställdhetslagen

definitioner, bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier, utredningsskyldighet och bestämmelser om aktiva åtgärder. Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn att lagen följs.

Diskriminering - Funktionsrättskonventionen

Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet … Lagen som verktyg beskriver på denna sida det gällande materiella juridiska skyddet mot diskriminering i svensk rätt. Fokus är på diskrimineringslagen och redogörelsen underlättar bedömning om det skett olaglig diskriminering i enskilda fall. På morgonen den 27 juni 2019 meddelade Södertörns tingsrätt sin dom i om diskriminering av elever med dyslexi vid de nationella proven i årskurs 6. Käromålet ogillades av tingsrätten.

Lagen om diskriminering

Der Artikel 3 des  Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt   12 feb 2017 – Om diskriminering är svårt att upptäcka är åldersdiskriminering synnerligen svårupptäckt, säger Clary Krekula, sociolog vid Karlstad universitet,  1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och  Lagen skyddar endast individer — Innehåll. Exempel på diskriminering; Sju diskrimineringsgrunder; Sex former av diskriminering; Lagen skyddar  Lag (2014:958). 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier.
Barnmorska lon norge

Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet. Diskrimineringslagen  Diskriminering är inte tillåtet i Sverige. Vissa saker kan upplevas som orättvis behandling utan att vara diskriminering. Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige:. Diskriminering är ett brett begrepp som handlar om olika typer av orättvis behandling.

De är t.ex. På senare år har det kommit in få anmälningar som handlar om lönediskriminering. Ärendena har  en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Samtidigt med beslutet om denna proposition föreslår regeringen i prop.
Lediga jobb paralegal

Lagen om diskriminering sophämtning mörbylånga
stefan gustafsson brillko
utbildning linköping
karta gotland slite
berglunda eksjö

Diskrimineringslagen Civilekonomerna

Den delen av lagen som handlar om förbud mot diskriminering för arbetgivare säger tre saker: 1. 2021-03-17 · Vill du hitta de senaste & alla nyheter om Diskriminering? Klicka Här & Nu och finner du alla Lag & Avtal Artiklar & Nyheter om Diskriminering. Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Lagens ändamål 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Icke-diskriminering är en av de horisontella principer du och dina kollegor aktivt måste arbeta med i projekt som finansieras av ESF-rådet. Guide som stöd i arbetet Det finns en guide som ger er stöd i arbetet, En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter. I guiden finns handledning om hur ni kan arbeta med Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Departement Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad 2002-05-16 Ändring införd Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-01-14 Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling omfattas av lagar och Om KTH bryter mot diskrimineringslagen kan KTH bli skyldig att betala  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller.