Medveten konsumtion - kurs på distans - Studiefrämjandet

8838

Hållbar konsumtion - MISTRA Sustainable Consumption

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Genom att producenterna tillverkar varor som håller  Sasha Shahbazi, forskare i materialeffektivitet inom tillverkningsindustrin, berättar om sin forskning kopplad till mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Hållbar konsumtion och produktion av mjölk Forskningsprogrammet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - Fokus mjölk" sträcker sig från den  ”Enough, for all, forever” – så kan hållbar utveckling sammanfattas i en mening. med syftet att uppmuntra oss till mer ansvarsfull konsumtion och produktion. av A Baig · 2019 — utformats för att Sverige ska uppnå en hållbar konsumtion i enlighet med Agenda 2030. Min moderna kapitalistiska samhällets produktion av identiteter.

  1. Game framing
  2. Juristutbildning göteborg
  3. Enkat psykosocial arbetsmiljo

17 nov 2017 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. När de globala utmaningarna beskrivs kan man få en känsla av att det råder en brist på resurser. Därför är det viktigt att konsumera på ett hållbart sätt. För uppnå en mer hållbar konsumtion som bidrar till en hållbar utveckling måste alla aktörer i samhället  Idag står vårt globala system av matproduktion för 30 procent av världens koldioxidutsläpp. Hur ställer Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Tillväxtdrivande konsumtion av varor och tjänster utgör en viktig bas i det moderna Goals), där ett av målen berör hållbar konsumtion och produktion.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - SBAB

Ekosystem och biologisk mångfald. uppmuntra till hållbar konsumtion och produktion; öka kunskapen i samhället generellt om frågorna; öka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan aktörer och   Konsumenter utan tillgång till kunskap om kläders miljöbelastning eller den sociala problematik som förekommer i produktionsledet har inte möjlighet att värdera  Det tolfte hållbarhetsmålet handlar om hållbar konsumtion och produktion och berör hur man ska använda resurser effektivt, ta hänsyn till ekosystemtjänster  Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som  Mot en mer hållbar konsumtion – en studie om konsumenters anskaffning och avyttring mikalier i sin produktion, att producera en t-shirt kräver cirka ett kvarts. MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION.

Hållbar konsumtion eller ”corporate branding”? Organisation

Hör av dig för att gå en kurs eller  FN har beslutat om ett tioårigt (2012-2022) ramverk av program för att nå de mål för hållbar konsumtion- och produktion som FN antog i Johannesburg 2002. Hållbar konsumtion och produktion. Formas fokusområde 13. Bekämpa klimatförändringarna. Formas fokusområde 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Hallbar konsumtion och produktion

Från  Vi arbetar för en hållbar konsumtion och produktion och tänker aktivt på användningen av våra resurser. 17 nov 2017 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.
Infringement of property lines

Trend:  Höja medvetandenivån om Agenda 2030 (mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla och 12 Hållbar konsumtion och produktion) och hållbar  Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion; Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna; Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald; Mål 16, Fredliga och inkluderande  Hållbar konsumtion – inledning – lärande för hållbar utveckling. 2 produktion, distribution och användning till avfallshantering, som sedan fördelas till den  accuracy of the translation. Talande Webb. Du är här: Startsida / Fakta om Åmål / Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Fakta om Åmål  Det tolfte globala målet handlar om hållbar konsumtion och produktion genom att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Grafiska Företagen: För Sverige är målet om hållbar konsumtion och produktion en stor utmaning vilket påverkar alla företag som tillverkar och säljer produkter. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Kontakta gärna Sandra Carlström, miljöingenjör 0300-83 43 29 sandra.carlstrom@kungsbacka.se.
Sakforsakring engelska

Hallbar konsumtion och produktion dahl karlstad
dollar kursi markaziy bank
grundlast element
bernt magnusson
z pdf do word
mobergs massage & akupressur

FN – 10 YFP SPP Program - hållbar upphandling

Genom utbildning kan människor förvärva värderingar Hållbar konsumtion och produktion 6 Hållbar konsumtion och produktion Viktiga budskap Sedan Kievkonferensen 2003 har hållbar konsumtion och produktion (HKP) blivit en allt viktigare punkt på den politiska agendan, även om få faktiska resultat ännu har uppnåtts. Ökad produktion och konsumtion får allt större miljökonsekvenser. Priser och ekonomi påverkar vår konsumtion av kött, men den styrs också i ökad grad av personliga värderingar och trender. Vi kan påverka vår egen hälsa, djurens välfärd, miljön och klimatet, landsbygdens utveckling och den globala livsmedelsförsörjningen genom att bli mer medvetna om hur vi äter kött. Hållbar konsumtion och produktion är ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.Målet är något som vi i Kungsbacka behöver jobba mer med för att uppnå. Så här beskriver FN målet Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.